Specialistvårdsförsäkring

Rätt vård och den bästa vården i världen om man skulle bli allvarligt sjuk, utan geografiska eller ekonomiska hinder.

Försäkringskompaniet har fått förmånen att erbjuda Specialistvård Global genom Unika Försäkringar. Specialistvård Global är ny efterfrågad produkt på den svenska marknaden men har sedan länge funnits i Europa och USA. Försäkringen är väldigt populärt och uppskattad som en extra skydd till en vanlig sjukvårdsförsäkring eller som komplement till den offentliga vården.

FörsäkringsinnehållIntresserad av offert

Försäkringinnehåll

Det är en försäkring som ger dig tillgång till världens ledande specialistläkare vid allvarlig sjukdom. Du som kund får direkt en Second Opinion av våra världsledande läkare som fastställer rätt diagnos, 45% av diagnoserna ändras efter en Second Opinion. Som exempel var väntetiden 126 dagar för att få en behandling för prostatacancer i Sverige 2019. Om du exempelvis får cancer under din livstid så kopplas du ihop med 3 olika alternativ i världen som tillhandahåller specialistläkare baserat på behandlingsstatistik (flest friskhetsförklarade) i kombination med längst erfarenhet. Exempelvis kan det vara specialistläkare i USA, Tyskland och Finland varav du som försäkrad väljer, i samråd med din vårdsamordnare, det sjukhus och den specialistläkare som passar dina behov bäst. Du kanske exempelvis är flygrädd varpå Danmark eller Finland blir det bästa valet för dig.

Specialistvårdsförsäkringens omfattning

Alla typer av cancerbehandlingar

Kranskärlskirurgi

Byte eller reparation av hjärtklaff

Levande organ & vävnadstransplantation

Neurokirurgi

Organtransplantation från levande donator

Benmärgstransplantation

Kort och gott så är det ett extremt bra skydd ifall ni får en allvarlig sjukdom under er livstid (upp till 85 år). Ni kopplas ihop med den specialistläkare i världen som är bäst på att behandla just den typen av diagnos ni fått.

Vi förmedlar främst deras par-försäkring som kostar 203 SEK/månad och person. Premien är densamma oavsett ålder, vilket är unikt om vi jämför med sjukvårdsförsäkringar i Sverige som har åldersbaserad premie som blir väldigt dyr efter 64 års ålder pga. ökad risk för inträffad sjukdom. Premien betalas av företaget eller arbetsgivaren.

Det krävs ingen fullständig hälsoundersökning för att teckna den utan du gör det enkelt genom att svara på några få frågor via denna länk.

Försäkringen täcker kostnader för:

Resa/transport/flyg & boende (inklusive en familjemedlem)

Behandling (upp till 10 miljoner SEK per år och skada och/eller 20 miljoner SEK per livstid)

Medicinska kostnader (upp till 500,000 SEK)

Daglig ersättning för sjukhusvistelse á 1000 SEK per dag i max 60 dagar.

Ingen självrisk

PRISER

Vuxen


18-24 år: 162 kr
25-29 år: 171 kr
30-34 år: 185 kr
35-39 år: 208 kr
40-44 år: 225 kr
45-49 år: 248 kr
50-54 år: 270 kr
55-59 år: 293 kr
60-64 år: 316 kr
65-85 år: 488 kr


Par: 406 kr


Ensamstående med barn: 354 kr


Familj: 535 kr


Specialistvårdsförsäkringen erbjuds tillsammans med vår försäkringspartner Unika Försäkringar.

VILL DU VETA MER?

Alexander Foxenius
Försäkringsspecialist

Daniel Jelf
Försäkringsspecialist

Måns Persson
Försäkringsspecialist

Peter Hammar
Försäkringsspecialist

ETT PAR ORD FRÅN VÅRA KUNDER

Försäkringskompaniet jobbar med flertalet aktörer som tillhandahåller försäkringslösningar för företag.

Offertförfrågan Specialistvårdsförsäkring

10 + 4 =